AFP

Regulator automat de debit și presiune diferențială

Un regulator direct de presiune diferenţială utilizat în primul rând în sistemele de termoficare. Regulatorul se închide odată cu creşterea presiunii diferenţiale.

Regulatorul este format din: – vană de reglare (racord cu flanşă) tip VFG 2 / VFG 21 – pentru parametrii tehnici vezi secţiunea „Combinat cu…” de mai jos, – acţionare pentru menţinerea presiunii diferenţiale constante tip AFP / AFP-9 cu diafragmă de control şi un arc pentru setarea presiunii – vezi mai jos.