AVA

Regulatoare directe de presiune/debit

Limitator automat de presiune utilizat în mod special în sistemele de termoficare. Vana de reglare a regulatorului de presiune este NI (normal închis) şi deschide la creşterea presiunii.

Regulatorul prezintă o vană de reglare, o acţionare hidraulică cu o diafragmă de control cu arc pentru setarea presiunii diferenţiale dorite.