AVD

Regulatoare de presiune de siguranță

Regulator automat reductor de presiune utilizat în mod special în sistemele de termoficare.

Vana de reglare a regulatorului de presiune este ND (normal deschis) şi închide la creşterea presiunii. Regulatorul prezintă o vană de reglare, o acţionare hidraulică cu o diafragmă de control cu arc pentru setarea presiunii.