Wilo-Multivert MVIE

Tip constructiv
Pompă multietajată, fără autoamorsare, cu convertizor de frecvenţă integrat
Domenii de utilizare
 • Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii
 • Stingerea incendiilorInstalaţii industriale de circulaţie
 • Instalaţii tehnologice
 • Circuite pentru apa de răcire
 • Spălătorii şi sisteme de irigare
Particularităţi/avantaje ale produsului
 • Punere simplă în funcţiune
 • Convertizor de frecvenţă integrat, cu domeniu mare de reglaj
 • Protecţie totală a motoruluiSistem hidraulic din oţel inoxidabil
 • Autorizare pentru apă potabilă pentru toate componentele aflate în contact cu fluidul (versiune EPDM)
Date tehnice
 • Indice de eficienţă minimă (MEI) ≥ 0,4
 • Racord reţea 1 ~ 230 V (±10 %), 50 Hz sau 230 V  (±10 %), 60 Hz
 • Racordare electrică 3 ~ 400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) sau 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y)
 • Temperatura fluidului pompat între ‐15 şi +120 °C
 • Presiune de lucru max. 16/25 bar
 • Presiune de intrare max. 10 bar
 • Grad de protecţie IP 55
 • Producere de perturbaţii conform EN 61000-6-3
 • Rezistenţa la perturbaţii conform EN 61000-6-2
 • Indice de eficienţă minimă (MEI): ≥0,1
Dotare şi funcţii
 • Pompă oţel inoxidabil, model inline
 • MVIE 2.. până la 16-6: Varianta PN16 cu flanşă ovală; PN25 cu flanşă rotundă
 • MVIE 16.. până la 95..: PN 16/25 cu flanşă rotundă
 • Motor standard IEC IE2, cu convertizor de frecvenţă integrat
 • Model pentru curent trifazat cu tehnologie cu buton roşu şi ecran LCD pentru afişarea stării
 • Protecţia termică integrată a motorului
Materiale
 • Rotoare din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Compartimentele etajelor din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Carcasa pompei din fontă EN‐GJL‐250 /1.4408
 • Arborele în funcţie de model, din oţel inoxidabil 1.4057 / 1.4404
 • Garnitură EPDM (EP 851) / FKM (Viton)
 • Etanşare mecanică din cărbune B/carbură de wolfram, SiC/cărbune
 • Mantaua de etanşare din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Lagărul din carbură de wolfram/ceramică
Conţinutul livrării
 • Pompa
 • Contraflanşă ovală Rp 1 până la Rp 1 1/2 (numai la MVIE 2..) până la MVIE 16..-6, varianta PN 16)
 • Instrucţiuni de montaj şi utilizare
Indicaţii generale — Directiva ErP (ecodesign)
Valoarea de referinţă corespunzătoare celor mai eficiente pompe de apă este MEI ≥ 0,70 Randamentul unei pompe cu disc micşorat este de obicei mai scăzut decât randamentul pompei cu disc întreg. Prin micşorarea discului, pompa este adaptată la un punct de sarcină fixat, ceea ce duce la reducerea consumului de energie. Indicele de randament minim (MEI) corespunde discului întreg.Funcţionarea acestei pompe de apă la puncte de sarcină variabile poate fi mai eficientă şi mai economică dacă este controlată, de exemplu, prin varierea vitezei de antrenare în funcţie de sarcina pompei în sistem.Informaţii privind randamentul de referinţă sunt disponibile la www.europump.org/efficiencycharts Pompele cu consum de energie > 150 kW sau cu debit QBEP < 6 m3/h nu intră sub incidenţa regulamentului privind proiectarea ecologică pentru pompele de apă. Prin urmare, nu este raportată nicio valoare MEI.