Wilo-Comfort CO-/COR-MVI…/CC

Tip constructiv
Staţie de ridicare a presiunii cu 2 până la 6 pompe centrifuge de înaltă presiune, fără autoamorsare, din oţel inoxidabil, conectate în paralel
Domenii de utilizare
 • Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri de birouri şi clădiri administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale
 • Pomparea apei potabile şi a apei tehnologice, a apei de răcire, a apei pentru stingerea incendiilor (cu excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN14462 şi cu aprobarea autorităţilor locale pentru protecţia împotriva incendiilor) sau a altor tipuri de ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv nu conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi

Codul tipului
Exemplu:     Wilo-COR-4 MVI 804/CC
CO                 Modul de pompare compact pentru ridicarea presiunii
R                    Reglarea pompei de bază respective cu ajutorul
convertizorului de frecvenţă
4                    Număr de pompe
MVI               Seria constructivă a pompelor
8                    Debitul nominal al pompei cu un rotor [m3/h]
04                  Număr de trepte ale pompei cu un singur rotor
CC                 Unitate de reglaj; CC = Comfort-Controller

Particularităţi/avantaje ale produsului
 • Sistem confortabil conform DIN 1988
 • 2-6 pompe centrifuge de înaltă presiune din oţel inoxidabil, pornite în paralel, din seria constructivă MVI
 • Dispozitiv de confort-comandă-/reglare „CC“, cu comandă cu microcalculator programabilă şi ecran tactil ce suportă reprezentare grafică completă, introducerea asistată din meniu a parametrilor de funcţionare; la instalaţiile COR cu traductor de frecvenţă pentru reglarea continuă a pompei de bază
Date tehnice
 • Alimentare electrică 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional)
 • Presiune de lucru 16 bar (25 bar opţional)
 • Presiune de admisie 10 bar
 • Diametre nominale de racordare pe refulare R 1½ – DN 200
 • Diametre nominale de racordare pe alimentare R 1½” – DN 200
 • Turaţie nominală 2850 rot/min
 • Tip de protecţie IP  54 (regulator CC)
 • Siguranţă pe partea reţelei de alimentare, AC3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU
 • Fluide pompate admise (altele, la cerere):
               Apă potabilă şi apă potabilă încălzită
               Apă de răcire
               Apă pentru stingerea incendiilor
Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă.
Dotare şi funcţii
 • 2‐-6 pompe din seria MVI per instalaţie
 • Comandă automată a pompei prin CC‐Controller
 • Elemente componente aflate în contact cu fluidul pompat, rezistente la coroziune
 • Cadru de bază zincat cu amortizoare de vibraţii cu înălţime reglabilă pentru izolare fonică
 • Vană de izolare la fiecare pompă, pe aspiraţie şi refulare
 • Clapetă de reţinere, pe refulare
 • Vas sub presiune cu membrană 8 l, PN 16, refulare
 • Traductor de presiune, refulare
 • Manometru (pe admisie), opţional
 • Manometru (refulare)
 • Senzor de oprire la lipsa apei, opţional
Descriere/Construcţie
 • Cadru de bază zincat şi prevăzut cu amortizoare de vibraţii cu înălţime reglabilă pentru izolare fonică optimă; alte variante la cerere
 • Tubaj: sistem complet de conducte din oţel inoxidabil, adecvate pentru conectarea tuturor materialelor de conducte utilizate în tehnica instalaţiilor de clădiri; sistemul de conducte este dimensionat în funcţie de puterea hidraulică totală a modulului de pompare pentru ridicarea presiunii
 • Pompe: sunt utilizate 2 până la 6 pompe în paralel din seriile MVI 2 până la MVI 95; toate elementele acestei pompe care intră în contact cu fluidul pompat sunt din oţel inoxidabil, respectiv de la MVI 16.. din fontă cenuşie (strat de acoperire prin cataforeză), respectiv oţel inoxidabil la cerere
 • Armături: fiecare pompă este prevăzută pe aspiraţie şi pe refulare cu câte o vană de izolare, cu marcaj DVGW sau clapete de închidere cu inel şi o clapetă de reţinere pe refulare, omologată DVGW
 • Vas sub presiune cu membrană: 8 l/PN 16 dispus pe partea presiunii finale cu o membrană din cauciuc butilic, recunoscut ca fiind sigur din punct de vedere al legii alimentelor; prevăzut pentru inspecţii şi revizii cu un robinet cu bilă, cu golire şi armătură de trecere conform DIN 4807
 • Senzor de presiune: 4 până la 20 mA, dispus pe partea presiunii finale pentru comanda sistemului de control central Comfort
 • Afişaj presiune: la latura de presiune preliminară şi finală cu manometru (ø 63 mm); afişare a presiunii finale şi în format digital pe ecranul tactil alfanumeric al controlerului Comfort.
 • Aparat de comandă/regulator: instalaţia este dotată în mod standard cu un regulator Comfort CC; COR suplimentar cu un convertizor de frecvenţă
Materiale
MVI 1.. la 16..-6
 • Rotoarele şi compartimentele etajelor din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404 (MVI 16..‐6 numai din 1.4301)
 • Carcasă pompă inox 1.4301/1.4404
 • Arbore oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Garnitură EPDM (EP 851) / FKM (Viton)
 • Capacul carcasei din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Partea inferioară a carcasei din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Etanşare mecanică din cărbune B/carbură de wolfram, SiC/cărbune
 • Manta de presiune din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Lagăr din carbură de wolfram
 • Baza pompei EN-GJL-250
 • Sistem de conducte din oţel inoxidabil 1.4571

MVI 16.. până la 95..

 • Rotoare din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Compartimentele etajelor din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Carcasă pompă EN-GJL-250/1.4404
 • Arbore oţel inoxidabil 1.4057/1.4404
 • Garnitură EPDM (EP 851) / FKM (Viton)
 • Capacul carcasei din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Partea inferioară a carcasei din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Etanşare mecanică din cărbune B/carbură de wolfram, SiC/cărbune
 • Manta de presiune din oţel inoxidabil 1.4301/1.4404
 • Lagăr din carbură de wolfram
 • Sistem de conducte din oţel inoxidabil 1.4571
Conţinutul livrării
 • Staţie de ridicare a presiunii gata de funcţionare, verificată din punct de vedere al funcţionării şi al etanşeităţii, montată din fabrică
 • AmbalajInstrucţiuni de montaj şi utilizare
Opţiuni
Model de serie fără cămăşuire. Capotă fonoizolantă, la cerere.
Indicaţii privind selecţia pompelor
Reductor de presiune
Presiunea de intrare oscilantă este compensată prin reglajul turaţiei integrat în fiecare pompă, în măsura în care variaţia presiunii nu este mai mare decât diferenţa dintre valoarea impusă a presiunii şi înălţimea de pompare la debit zero a pompei la turaţia minimă (funcţionare la 20 Hz respectiv la 25 Hz). Dacă variaţia presiunii este mai mare, se va instala un ventil de reducere a presiunii înaintea instalaţiei.
Releu de protecţie la curent rezidual
La instalarea releelor de protecţie la curent rezidual în combinaţie cu convertizoarele de frecvenţă, se va avea în vedere că trebuie să se prevadă numai releele de protecţie la curent rezidual sensibile la curentul total, conform DIN/VDE 0664.
Presiune de alimentare. La dimensionarea instalaţiei se va respecta presiunea maximă de alimentare (vezi datele tehnice). Presiunea maximă de alimentare se calculează scăzând din presiunea maximă de lucru a instalaţiei înălţimea maximă de pompare a pompei la debit Q = 0
Doar pentru instalaţii de protecţie contra incendiilor
Variantă conform DIN 1988 (EN 806), partea 5+6
Pentru utilizarea şi exploatarea modulului de pompare pentru ridicarea presiunii se vor avea în vedere, în mod general, prevederile DIN 1988 (EN 806)!