Wilo-Stratos-D

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu două rotoare, cu rotor umed, cu racord cu flanşă, motor EC cu reglare automată a turaţiei.
Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii de climatizare, circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare.
Codul tipului
Exemplu: Stratos-D 40/1-8
Stratos Pompă de înaltă eficienţă (pompă cu flanşă), controlată electronic
D Pompă cu două rotoare
40/ Diametru nominal de racordare
1-8 Înălţimi nominale de pompare [m]
Particularităţi/avantaje ale produsului
 • Economie de energie datorită eficienţei superioare a sistemului cu funcţia Q-Limit (limitarea debitului)
 • Index îmbunătăţit de eficienţă energetică EEI ≤0,23 la toate pompele cu două rotoare
 • Ecran optimizat pentru o uşurinţă mai mare de citire şi o utilizare îmbunătăţită
 • Montaj economic datorită concepţiei compacte şi ecranului LCD independent de poziţie
 • Concept modular pentru conectarea tuturor sistemelor obişnuite de magistrală (de ex. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Gestionarea pompelor cu două rotoare cu ajutorul modulelor IF care pot fi retehnologizate
 • Calitate consacrată şi fiabilitate
Date tehnice
 • Indice de eficienţă energetică (EEI) ≤ 0,27
 • Domeniu de temperatură admis între -10 °C şi +110 °C
 • Alimentare electrică 1~230 V, 50/60 Hz
 • Grad de protecţie X4D
 • Racord cu flanşă DN 32 până la DN 80
 • Presiune max. de lucru cu model standard: 6/10 bar sau 6 bar (model special: 10 bar sau 16 bar)
Dotare şi funcţii
Moduri de funcţionare
 • Mod de acţionare manuală (n=constant)
 • Δp‐c pentru presiune diferenţială constantă
 • Δp‐v pentru presiune diferenţială variabilă
 • Δp‐T pentru presiunea diferenţială în funcţie de temperatură (cu posibilitate de programare cu ajutorul IR Stick, al telecomenzii IR Monitor, Modbus, BACnet, LON sau CAN)
 • Q-limit pentru limitarea debitului volumetric maxim (reglare numai prin stick-ul IR)
Funcţii manuale
 • Reglarea modului de funcţionare
 • Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială
 • Reglarea operaţiei automate de revenire
 • Reglare pompă PORNIT / OPRIT
 • Reglarea turaţiei (reglaj manual al turaţiei prin potenţiometrul pompei)
Funcţii automate
 • Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim
 • Funcţionare automată cu turaţie redusă
 • Funcţia de deblocare
 • Softstart
 • Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de declanşare integrat
Funcţii de comandă externe
 • Intrare de comandă „Prioritate dezactivată“ (posibil cu module IF Stratos)
 • Intrare de comandă „Reducere prioritară“ (posibil cu module IF Stratos)
 • Intrare de comandă „Analog In 0 ‐ 10 V“ (reglarea de la distanţă a turaţiei) (posibil cu module IF Stratos)
 • Intrare de comandă „Analog In 0 ‐ 10 V“ (reglarea de la distanţă a parametrilor nominali) (posibil cu module IF Stratos)
Funcţii de semnalizare şi afişare
 • Semnalizare specifică/generală de defecţiune (contact normal închis fără potenţial) (programabil cu stick IR/telecomandă IR)
 • Semnalizare generală de avarie (contact normal închis, fără potenţial)
 • Semnalizare specifică de funcţionare (contact ND fără potenţial) (posibil cu module IF Stratos)
 • Lampă de semnalizare a avariei
 • Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei şi codurilor de eroare
Schimbul de date
 • Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir cu IR Stick/telecomanda IR
 • Interfaţă serială digitală Modbus RTU pentru conectarea la automatizarea clădirii BMS prin intermediul sistemului BUS RS485 (posibil cu module IF Stratos)
 • Interfaţă serială digitală BACnet MS/TP Slave pentru conectarea la automatizarea clădirii BMS prin intermediul sistemului BUS RS485 (posibil cu module IF Stratos)
 • Interfaţă serială digitală CAN pentru conectarea la automatizarea clădirii BMS prin intermediul sistemului BUS CAN (posibil cu module IF Stratos).
 • Interfaţă LON serială, digitală, pentru racordarea la o reţea LONWorks (posibil cu module IF Stratos)
 • Interfaţă serială, digitală PLR pentru conectarea la sistem de automatizare clădiri (GA) prin convertor de interfaţă Wilo sau modul de cuplare procurat de client (posibil cu module IF Stratos).
Gestionarea pompelor cu două rotoare (pompă cu două rotoare sau două pompe cu un rotor)
 • Regim de funcţionare activ/rezervă (comutare automată în caz de avarie/alternarea programată a pompelor): posibile diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii).
 • Funcţionare în paralel (conectare şi deconectare a vârfurilor de sarcină pentru optimizarea randamentului): posibile diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesoriu)
Echipare
 • Modele flanşă:
               Execuţie standard pentru pompele DN 32 până la DN 65: Flanşă combinată PN 6/10 (flanşă PN 16 conform EN 1092-2) pentru contraflanşa PN 6 şi PN 16
               Execuţie standard pentru pompele DN 80: Flanşă PN 6 (PN 16 dimensionată conform EN 1092-2) pentru contraflanşa PN 6
               Execuţie specială pentru pompele DN 32 până la DN 80: Flanşă PN 16 (conform EN 1092-2) pentru contraflanşa PN 16,
 • Clapetă dublă în carcasa pompei
 • Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF
Materiale
 • Carcasa pompei: fontă cenuşie
 • Arborele: oţel inoxidabil
 • Lagăr: cărbune impregnat cu metal
 • Rotor hidraulic: plastic
Conţinutul livrării
 • Pompa
 • Inclusiv şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre nominale de racordare DN 32 ‐ DN 65)
 • Inclusiv instrucţiuni de montaj şi de exploatare
Opţiuni
 • Modele speciale pentru presiune de lucru PN (presiune nominală) 16
Accesorii
 • Contraflanşă la racordul flanşă
 • Flanşe oarbe
 • IR-Stick
 • Telecomandă IR
 • Module IF Stratos: Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON, DP, Ext. OFF, Ext. Min., SBM, Ext.OFF/SBM