Pompă cu motor submersibil Wilo-Sub TWI 6B

Pompe submersibile de puț

Tip constructiv

Pompă cu motor submersibil 6”, multietajată, cu bandă de întindere, pentru montaj vertical sau orizontal

 

Domenii de utilizare

 • Alimentare cu apă şi apă potabilă din puţuri şi cisterne
 • Alimentare cu apă tehnologică
 • Alimentare comunală cu apă, irigaţii şi aspersare
 • Ridicarea presiunii
 • Scăderea pânzei freatice
 • Pomparea apei din instalaţii industriale
 • Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

 

Codul tipului

Ex.: Wilo-Sub TWI 6.18-04-B-SD
TWI Pompă cu motor submersibil
6 Diametrul sistemului hidraulic în ţoli [„]
18 Debit volumetric nominal [m3/h]
04 Numărul de trepte al sistemului hidraulic
B Generaţia seriei constructive
SD Tip de pornire
Fără = Pornire directă
SD = Pornire stea-triunghi

 

Particularităţi/avantaje ale produsului

 • Durată de viaţă îndelungată asigurată de oţelul inoxidabil rezistent la coroziune, opţional calitate V4A
 • Certificat ACS pentru utilizare în instalaţii de apă potabilă
 • Grad ridicat de flexibilitate datorită variantelor cu gamă de 4, 6, 8 şi 10 ţoli
 • Putere mare de la 1 la 250 m³/h

 

Dotare şi funcţii

 • Pompă cu motor submersibil, cu rotoare hidraulice radiale sau semiaxiale
 • Clapetă de reţinere, integrată
 • Cuplare NEMA
 • Motor trifazat
 • Motoare turnate ermetic
 • Motoare rebobinabile

 

Date tehnice

 • Indice de eficienţă minimă (MEI) ≥ 0,4
 • Alimentare electrică: 3~400 V, 50 Hz
 • Mod de funcţionare imersat: S1
 • Temperatura fluidului: 3 -30 °C
 • Debit minim la motor:
  • Motoare turnate ermetic: 0,08 – 0,16 m/s
  • Motoare cu bobină recuperabilă (SD-R): 0,1 ‐ 0,5 m/s (în funcţie de tip)
 • Conţinut max. de nisip: 50 g/m3
 • Nr. de porniri max.: 20/h
 • Adâncime max. de imersare:
  • Motoare turnate ermetic: 350 m
  • Motoare cu bobină recuperabilă: 100 m
 • Grad de protecţie: IP 68
 • Racord de refulare: Rp 2½ ‐ Rp 3

Materiale

 • Carcasă sist. hidraulic: oţel inoxidabil 1.4301
 • Rotoare hidraulice: oţel inoxidabil 1.4301
 • Arbore sistem hidraulic: oţel inoxidabil 1.4057
 • Carcasă motor: EN‐GJL resp. oţel inoxidabil 1.4301
 • Arbore motor: oţel inoxidabil 1.4305 respectiv 1.4301

 

Descriere/Construcţie

Pompă cu motor submersibil cu autorizaţie ACS pentru montaj vertical sau orizontal.

Sistem hidraulic

Pompă cu motor submersibil, multietajată, cu racord NEMA 4″ sau 6″ şi rotoare radiale sau semiaxiale, tip constructiv modular. Clapetă de reţinere, integrată. Toate componentele care intră în contact cu fluidul vehiculat sunt rezistente la coroziune.

Motor

Motor trifazat, cu pornire directă şi stea-triunghi. Motor capsulat, turnat ermetic, impregnat cu răşini, cu bobinaj izolat cu un strat de lac sau motor rebobinabil cu bobinaj cu izolaţie de PVC, lagăre cu autolubrifiere, umplut cu apă‐glicol.

Răcire

Răcirea motorului se realizează cu ajutorul fluidului vehiculat. Motorul trebuie să funcţioneze întotdeauna imersat. Trebuie respectate valorile limită privitoare la temperatura maximă a fluidului şi viteza minimă de cugere. Amplasarea verticală se poate realiza, opţional, cu sau fără manta de răcire. Amplasarea orizontală trebuie executată în combinaţie cu o manta de răcire.

Manta sub presiune

Mantaua sub presiune serveşte la montarea directă a agregatului în sistemul de conducte. Din fabricaţie, aici nu este montată nicio clapetă de reţinere. Presiunea maximă la admisie este 10 bar.

 

Dimensionare

 • Aceste agregate nu lucrează în regim de aspiraţie!
 • Agregatul trebuie să fie complet acoperit cu apă în timpul funcţionării!

 

Conţinutul livrării

 • Sistem hidraulic şi motor, gata montate
 • Cablu de conectare de 4/5/10 m cu omologare pentru apă potabilă (secţiune: 4×2,5 mm2 resp. 4×4 mm2)
 • Instrucţiuni de montare şi utilizare

 

Opţiuni

 • Sistem hidraulic din oţel inoxidabil 1.4401
 • Motor din oţel inoxidabil 1.4401, 1.4408 sau 1.4571
 • Model 60 Hz
 • Pornire stea-triunghi
 • Motor cu bobină recuperabilă
 • Motor cu bobină recuperabilă cu umplutură de apă potabilă
 • Agregate executate la comandă pentru modele speciale

 

Indicaţii generale – Directiva ErP (ecodesign)

 • Valoarea de referinţă corespunzătoare celor mai eficiente pompe de apă este MEI ≥ 0,70
 • Randamentul unei pompe cu disc micşorat este de obicei mai scăzut decât randamentul pompei cu disc întreg. Prin micşorarea discului, pompa este adaptată la un punct de sarcină fixat, ceea ce duce la reducerea consumului de energie. Indicele de randament minim (MEI) corespunde discului întreg.
 • Funcţionarea acestei pompe de apă la puncte de sarcină variabile poate fi mai eficientă şi mai economică dacă este controlată, de exemplu, prin varierea vitezei de antrenare în funcţie de sarcina pompei în sistem.
 • Informaţii privind randamentul de referinţă sunt disponibile la www.europump.org/efficiencycharts